تعبیر خواب نورانی و سفید شدن صورت

خواب نورانی و سفید شدن صورت

 

همان گونه که می دانید خواب دیدن  از نشانه های بزرگ خداوند می باشد و خواب برادر مرگ می باشد و بی شباهت به مرگ نیست. هنگامی که به خواب می رویم روح از بدن ما جدا خواهد شد و هنگامی که می میریم هم روح از بدن رهایی می یابد.

روح در خواب به سوی آسمان حرکت می کند و به همین سبب می باشد که ما خواب مشاهده می کنیم و گاهی رویای را مشاهده می کنیم. هنگامی که در قرآن می نگریم چندین بار کلمه خواب را می بینیم و این نشان از میزان اهمیت خواب است.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده و گاهی هم به شکل جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا. در احادیث به شکل رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده می شود.

 

خواب و دیدن رویاهای شیرین و گاهی تلخ موضوعی اجتناب ناپذیر می باشد که می توان گفت تمامی انسان ها بدون استثنا آن را دیده ایم. مطابق پژوهش های  انجام شده بیشترین میزان خواب های ما اتفاقات و رویدادهای روزمره می باشد اما گاهاً برخی خواب های ما فراتر از رویداد های زندگی و عملکردهای روزانه می باشند. به همین علت خواهان تعبیر خواب خود می باشیم، تا هر چند کم و کوتاه اما بدانیم در آینده ی  نزدیک چه اتفاقی قرار است برای ما رخ بدهد.

در این قسمت نگاهی داریم به تعبیر خواب نورانی و سفید شدن صورت و گاهاً بدن یا دستها.

 

تعبیر خواب پوست:

1- پوست در خواب نشان دهنده محافظت، امنیت و ارتباط با دنیای بیرونی می باشد.
2- این خواب همچنین نماد زیبایی ظاهری و جذابیت می باشد. هر نوع صدمه یا بیماری پوستی هشداری می باشد که این امنیت و زیبایی به خطر افتاده است.

خواب نورانی و سفید شدن صورت

صورت سفید در چشم اندازها ستودنی می باشد چون بیان کننده دارای خلوص روح می باشد ، و در هنگام تفسیر کردن معتبر است ، و گفته شده: هر کس ببیند رنگ صورت تغییر می کند و سفید می شود ، در وضعیت او تغییر مثبت شامل شرایط اجتماعی یا شغلی بیننده خواب و سفیدی صورت زن نشان دهنده پاکدامنی ، خلوص تخت او و مجرد می باشد. آن کس مشاهده می کند صورت سفید یا تازه تر شده، در زمان بیدار شدن از او یک ویژگی خاص دریافت خواهد کرد و در واقعه مبارک است ، و این تعبیر در مورد زن متاهل و باردار اعمال خواهد شد.

حتما بخوانید:   روش خوابیدن صحیح و اهمیت آن در سلامتی

پوست سفید در خواب  از نمادهای خوبی می باشد که پیام مثبت و ستودنی را به صاحب خواب انتقال می دهد و امید به روزهای زیبا را خواهد داد که در آینده حقیقی زندگی خواهد کرد.

در ارتباط با دیدن صورت سفید ، این خواب مثبت می باشد که بیننده خواب اتفاقات خوبی را که در حقیقت برای او اتفاق خواهد افتاد، پیشگویی خواهد کرد ، و این نشان دهنده تغییر شرایط بیننده خواب برای بهتر شدن و بهبود زندگی او می باشد ، شرایط عاطفی و حتی شرایط زندگی او در اجتماع.

اگر زنی در خواب ببینید که پوست او  به رنگ سفید و صورتی مایل به صورتی زیبا درآمده، به این معنا می باشد که او در حقیقت  زندگی شرافتمندانه و با شکوهی را سپری خواهد کرد.
در ارتباط با سفیدی روشن و چشمگیر پوست زنی در خواب ، این نشانگر پاکدامنی ، اخلاق و حسن شهرت او در زندگی محتاطانه او می باشد.

اگر زنی باردار ، یک زن متاهل یا مجرد را در خواب ببیند که پوست و صورت او سفیدی می تابد ، این خواب  به اتفاقات خوبی اشاره می کند که در طول حیات او اتفاق خواهد افتاد ، که او را به فردی شاد و خوشحال تبدیل خواهد کرد.

 

 

تعبیر خواب صورت نورانی و زیبا در خواب:

به صورت کلی دیدن صورت درخشان و زیبا در خواب نشانگر این می باشد که حال مردم خوب است، و آنها شاد هستند اما مشاهده چهره زشت نشانگر غم و ناراحتی و بیماری می باشد.

چنانچه در خواب تصویر زیبای صورت خودتان را که درون آب افتاده است را ببینید معنی خواب این می باشد که زندگی شما شاد است و عمری طولانی قرار است داشته باشید.

چنانچه در خواب خودتان را با قیافه ای زیباتری نسبت به حالت پیشین خود مشاهده کنید مفهوم خواب این است که شرف پیدا خواهید کرد.

به صورت کلی مشاهده صورت زیبای خود در خواب نشانگر آرایش مردم و کد خدایی و بزرگی او در زندگی می باشد.

چنانچه در خواب خود چهره زیبا و معصوم مشاهده کنید مفهوم خواب شما این می باشد که با محافظه کاری در پی لذت بردن می باشید.

 

ابراهیم کرمانی بیان می کند: چنانچه ببینی گونه صورت تو سفید شده است ، به معنای این است که ایمان و دین خوب و پاکی را خواهید داشت، همان گونه که در قرآن کریم آمده: وَ اَمَّا الَّذِینَ  ابْیَضَّتْ  وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن‌ها که رویشان سفید می باشد در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودان هستند.

حتما بخوانید:   کربوکسی تراپی، هزینه و مزایا، عوارض و کاربردهای آن

خواب نورانی و سفید شدن صورت

تعبیر خواب سفید و درخشان شدن صورت و بدن از دیدگاه بزرگان:

 

امام صادق:

 

مشاهده صورت در خواب هشت معنی دارد که در بخش زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.

 • نخست بیننده خواب به شرف و بزرگی بسیاری خواهد رسید.
 • دوم  بیننده خواب به  خواری و حقارت دچار خواهد شد.
 • سوم  اعمال شما نظم خواهد گرفت و از بی نظمی خارج می‌شود.
 • چهارم نشان دهنده دین و دیانت بیننده خواب می باشد.
 • پنجم رسوا خواهد شد اگر چهره را به شکل سیاه مشاهده کند.
 • ششم  که شما قرض خواهید گرفت و بدهکار خواهید شد‌.
 • هفتم انجام دادن اعمال نیک توسط شما می باشد.
 • هشتم  توفیق طاعت پیدا خواهید کرد و مقام معنوی شما افزایش می یابد.
 • نهم چنانچه در خواب صورتی را مشاهده کنید که تغییر کرده است از شکل معمولی خود، مفهوم خواب این می باشد که دروغگو می شوید و از خدا دور خواهید شد.
 • دهم چنانچه مشاهده کنید چهره  نورانی یا درخشان دارد به طور ویژه مورد لطف و عنایت الهی قرار دارید‌.

 

لوک اویتنهاو:

 

 • چنانچه در خواب مشاهده کردید که رنگ صورتتان پریده است معنی خواب بیماری می باشد‌.
 • چنانچه در خواب یک چهره ظریف مشاهده کردید مفهوم خواب این می باشد که آرزوهای شما برآورده خواهد شد.
 • مشاهده چهره زشت در خواب نشان دهنده غصه و غم می باشد.
 • چنانچه  مردی در خواب صورتش آرایش شده باشد مفهوم  خواب خجالت و شرمساری می باشد و برای خانم ها به شرطی که آرایش جلف نباشد مفهوم این خواب خوب می باشد و نشانه سعادت می باشد.
 • چنانچه  در خواب مشاهده کردید که دارید صورت خود را شستشو می دهید  مفهوم خواب این می باشد که کاری انجام داده اید و از انجام آن  پشیمان هستید.
 • چنانچه  در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده  را مشاهده کنید مفهوم  خواب این می باشد که زندگی تان شاد است و عمری بلند قرار است داشته باشید.
 • چنانچه در خواب یک صورت را مشاهده کردید که پوشانده شده و نمی توانید بفهمید که چه کسی است مفهوم این خواب این می باشد که خبر های بدی به شما خواهد رسید.
حتما بخوانید:   درمان تیرگی زیر بغل؛ ۱۷ راهکار ساده و موثر

 

تعبیر خواب چهره سفید و خندان:

مشاهده صورت سفید  خندان نماد از عشق و خوشبختی می باشد‌. شما اعتقاد دارید کسی که دیگران را می خنداند خودش هم می خندد. این رفتار شما سبب می شود که دیگران شما را تشویق کنند و از شما به خوبی یاد کنند. تلاش کنید به همین شکل پر انرژی بمانید. مشکلات دائماً وجود دارند اما حال خوب به راحتی به دست نخواهد آمد.

 

 

تعبیر خواب چهره سفید زیبا:

مشاهده چهره ی سفید و زیبا نشان دهنده ازدواجی سعادتمندانه می باشد. شما فردی می باشید که از زندگی زناشویی لذت خواهید برد‌. شما به  چیزهای بسیار متفاوتی نگاه می کنید و انرژی مثبتی را به دیگران منتقل می کنید و روحیه دیگران را افزایش می دهید.

 

تعبیر خواب چهره رنگ پریده:

صورت رنگ پریده اخطار می باشد که در معرض خطر بزرگی در آینده قرار بگیرید‌. احتمالا فردی در محل کار شما به مسئولیت پذیری و خوب بودن شما را علاقه ندارد و به دنبال این می باشد که برای شما مشکل ایجاد کند. و شما نمی خواهید شهرت و شغل خود را به خاطر پول به خطر بیندازید.

 

تعبیر خواب لکه سفید روی صورت:

اگر در خواب مشاهده کنیم که صورت ما لکه سفیدی پیدا کرده و پیس شده است شرمگین خواهیم شد و رازی از ما فاش می گردد که سبب خجالت و سرافکندگی ما خواهد شد‌.

تعبیر خواب سفید شدن موهای صورت:

سفید شدن موهای صورت در خواب نشان دهنده اخطاری  برای رفتن به سمت کسب آگاهی و دانش بیشتر می باشد. در حقیقت خواب سفید شدن مو نشان از احساس نادانی و جهل در بیننده خواب می باشد که با نشان دهنده موی سفید در خواب تلاش در فراگیری آگاهی بیشتر دارد.
تعبیر های دیگر نیز  برای  سفید شدن ناگهانی مو آورده شده  که عقیده دارند اینگونه خواب ها، بدست آوردن  احترام و اعتبار  در نزد مردم می باشد.
موی سر نشانگر آمادگی شخص در برابر موقعیتها و مشکلات پیش روست و سفیدی آن بیانگر مشخص بودن راه حل برطرف کردن این مشکلات. با مشاهده این نوع خواب‌ها شما می توانید با کسب آگاهی ‌های لازم به آسانی از موانع مسیر خود عبور کنید.

 

در این مقاله از مجله آرانیک سعی کردیم تعابیر مختلف سفید و نورانی شدن چهره و صورت و اجزای آن را به طور کامل بررسی کنیم امیدواریم مطالب بیان شده برای شما مفید بوده باشد.

 

دسته بندی: مجلهبرچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *